ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Добре дошли в официалния сайт на ОУ "Д-р Иван Селимински" - Сливен!

От 01.07.2022 г. заповядайте в новия сайт на ОУ "Д-р Иван Селимински" на адрес:
https://ou-seliminski.com/

Добре дошли в сайта на ОУ "Д-р Иван Селимински" - училище с вековни традиции, с доказан авторитет и с поглед, отправен към бъдещето! Ние вярваме, че да образоваш е нещо повече от това да обучаваш. Отговорността за децата е главният ни приоритет. А най-ценният ни капитал е учителският екип, изграден от личности с опит, с модерно професионално и интелектуално равнище и със самочувствие, основано на тяхната конкурентноспособност.

На 15 септември 72 първокласници с много трепет и вълнение прекрачиха прага на ОУ "Д-р Иван Селимински". Директорът г-жа Донка Славова им предаде Ключът на знанието и им пожела много успехи.

Уважаеми родители,
Имате осигурен безплатен достъп до всички електронн
о четими учебници на издателствата, по които се обучават децата Ви:


Електроннo четими учебници

Сто и тринадесет години, през които учители и ученици са писали нашата история. Сто и тринадесет години, през които училище „Д-р Иван Селимински" е създавало своя неповторим облик. Свидните страници на неговата пожълтяла летописна книга разказват за високи постижения в обучението, спорта, изкуствата и други класни и извънкласни дейности.
Училищното ръководство и педагогическият колектив напипват пулса на новото, динамично променящо се време и реагират адекватно.
Това, което обединява нашия екип, е стремежът непрекъснато да се прилагат нови интерактивни практики и нетрадиционни подходи, които повишават ефективността на учебния процес и извънкласната дейност. Обединява ни любовта към професията, искрената обич към децата и чувството за принадлежност към учебно заведение с традиции и доказан авторитет.
Възпитаниците на училището придобиват заслужено самочувствие, подплатено със знания и нестандартно мислене.
Мисията ни е да работим всеотдайно, за да изградим знаещи и можещи личности с утвърдена ценностна система; личности, които ще могат да отговорят на високите европейски стандарти.
В дух на приемственост, без да пренебрегваме традициите, ние не вървим само по отъпкани пътеки, а проправяме нови пътища, за да можем тук, във вековния храм на мъдростта „под скалите планински” да предадем на учениците си своята обич, своя емоционален заряд и да запалим просветните искри в душите им.

Ученикът не е съд, който трябва да напълним, а факел, който трябва да разпалим!   Сократ

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

116 111    „Национална телефонна линия за деца”
112   „Национална система за спешни повиквания”
044 62 57 25 и 044 62 50 83    Отдел „Закрила на детето”
044 611 020    Р
УО Сливен – И. Толева

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню